Archive

Archive for July, 2018

Kloke ord fra Helene Skjeggestad

July 19th, 2018 No comments

Helene Skjeggestad skriver i dag en meningsytring i Aftenposten om sikkerhetstyranniet i Norge, med påbud om flytevest og forslag for påbud om sykkelhjelm. Hun har et viktig poeng her med at sykkelhjelm i byen er noe forbaska tull. Jeg mener – folk kan da å passe seg og ta seg for hvis man skulle treffe en fortauskant i litt slakk vinkel. Påbudet om flytevest er jo like idiotisk – ekte nordmenn kan jo svømme, det er bare idioter som drukner! Hun burde kanskje også ha nevnt andre idiotiske påbud, som hjelm på byggeplasser (det hjelper jo lite hvis du får et tonn i hue) eller bilbelte (skikkelige folk veit å passe seg eller ta seg imot). At såkalte “syklister” som sykler ritt og sånt, bruker hjelm, er jo bare et bevis på hvordan de ikke takler å kontrollere tohjulingen!

Nei – man må stole på folk som har gått Livets haarde skole og ikke komme med “sikkerhetstiltak” som bare gjør hverdagen tung og kjip.

 

Categories: Diverse Tags: