Home > Politikk > Trond Giskes protektorat

Trond Giskes protektorat

September 20th, 2008 Leave a comment Go to comments

Trond Giske går ut og fremmer en lov for å stoppe spillegale fra å spille på Internett. I neste setning, hevder han at Norsk tippings automater er å sammenlikne med nettbank og andre trivielle tjenester. Det Giske her gjør er en hån mot de personer som er rammet av overdreven spilling. Forskjellen mellom Norsk tippings automater og nettspill er åpenbar: Pengene til nettspill går hovedsaklig ut av landet, mens Norsk tippings gevinster blir i landet og blir brukt til såkalte gode formål (kultur og idrett). Det hadde etter min mening vært en god idé om Giske hadde gått seg i sømmene og tenkt litt mer på hvem som vil betale disse pengene. Det er etter hva jeg kjenner rimelig vanlig for de lavest på samfunnets rangstige å spille, mens det er mindre vanlig blant de mer bemidlede. Om dette stemmer (noe jeg tror det gjør), tar Giske fra de fattige og gir til Staten, noe som er stikk i strid med venstresidens uttalte politikk.

Jeg håper Giske en dag tar seg sammen og kanskje, kanskje, vil vi få lover i dette landet som beskytter de fattige, selv om det vil gå ut over Norsk tippings resultat.

roy

Categories: Politikk Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.