Archive

Archive for June, 2016

Dette om klimaendringer…

June 11th, 2016 No comments

Hvorfor skrive dette?

En venn spurte om dette med klimaendringer. Han lurte på om det kunne være kontroverser som gjorde at folk tror at det er oss mennesker som har bidratt til disse såkalte antropogene klimaendringene eller om det var godt betalte forskere som løy om saken. Jeg vil prøve å forklare litt her utfra hva jeg vet.

Litt fakta

CO2 (sammen med H2O (vanndamp), CH4 (Metan), N2O (Lystgass), O3 (Ozon) og KFK-gasser (Klorfluorkarboner)) er gasser som har økt veldig mye i troposfæren de siste hundre åra. Mennesker, dyr og planter hadde ikke eksistert uten klimagasser, men det ser ut til at det har blitt for mye av dem i det siste.
Gassene nevnt over er alle, bortsett fra KFK-gasser og Ozon, naturlige i troposfæren. KFK-gasser slippes ut fra kjøleskap og tilsvarende og troposfærisk ozon kommer av kombinasjoner mellom NOx og CO, primært fra biltrafikk. Det blir også høyere konsentrasjon av H2O, som må ses i sammenheng av at når det blir varmere, vannet rundt oss fordamper rett og slett. En fin animasjon om hvordan ting funker kan du finner her.
Klimagassene absorberer stråling med lang bølgelengde (infrarødt lys, varme) og lagrer det slik at vi får en stabil atmosfære. Uten dem hadde jorda vært omtrent som Mars.
Temperatur og klimagasser har eksistert i balanse med innkommende sollys i millioner av år, med variasjoner i tilfeller av enkelte masseutryddelsesepisoder forårsaket av enten massive vulkanutbrudd eller astroider.
 
Klimaendringene har typisk vært istider, som har en jevn syklus på rundt 100 tusen år, styrt av jordas avstand fra sola. De har også til tider blitt forårsaket av  vulkanutbrudd og/eller astroidetreff som begge fører (kanskje i kombinasjon) til massive branner og store mengder aerosoler av svovel og/eller sot sendt opp i stratosfæren, der partiklene blir blivende lenge før det etter hvert faller ned. Så høyt er det ikke værsystemer, så det er bare gravitasjon som påvirker dem og da tar det tid for små partikler.

Den nye tiden

Da mennesket begynte å fyre med kull og etter hvert olje, tok vi karbon lagra i jorda og pumpa den opp i atmosfæren, noe som gjorde at potente klimagasser som CO2 og CH4 ble frigjort og absorberte varme. Når vi nå fortsetter med dette, gjør det at jorda varmes raskere, mye raskere enn noen gang tidligere kjent.
 
Vi har hatt satellittmålinger av isstørrelsen på jorda tilbake til 1979, og temperaturmålinger tilbake omtrent 100 år. Vi har også målinger av hvordan veldig gamle trær har tatt til seg næring og karbon (1000+ år) og kan se temperaturendringer av det utfra årringene. Til sist har vi iskjernemålinger tatt fra isbreer fra Grønland og andre steder som kan ta oss flere titalls tusen år tilbake som gir oss gode data utfra innholdet av klimagassene i de små boblene i isen. Utfra disse dataene, sammen med kontinuerlige målinger, har det blitt utarbeidet mange klimamodeller. Disse har så blitt sammenliknet, prøvd og testet mot målbare data og hvis en viser ukontrollerbare data, forkastes modellen. Dette er en naturlig prosess hvor modellene fornyes kontinuerlig.

Havet

Man ser at CO2 ikke bare påvirker atmosfæren, men også havet. Havets tilgang på oksygen er primært lufta, og når mengden CO2 øker, stiger også mengden CO2 i vannet, omdannet til H2CO3 (kullsyre), noe som forsyrer vannet (og her). Dette kan være problematisk for krepsdyr som koraller, som trenger kalsium for å vokse og leve, noe som brytes ned av kullsyren. 

Polarisen minker

Nye studier viser at isen i arktisk er på drastisk tilbakegang, raskere enn på mange århundrer, kanskje årtusener. Noe av årets reduksjon kan skyldes årets (eller fjorårets) El Niño, men forskere tviler på at det bare er dens feil og at varmeperioden kan vare lenger enn tidligere, også etter at El Niño etterfølges av La Niña.

Oppsummering

Det finnes endel mennesker i verden som hevder at IPCC og andre klimaforskere er korrupte og vil gjøre penger av reduserte utslipp. Til dette har jeg bare å si at det er minst 2500 forskere tilknyttet IPCC, i følge tall fra 2008 (FNs klimaråd) som har deltatt der, de fleste med en doktorgrad eller to i sekken, noe som koster endel år med studier. Disse viser at man med svært stor sannsynlighet (95% eller mer) mener at klimaendringene ikke kan være skapt av en annen kilde enn våre egne utslipp av klimagasser. Jeg har jobbt sammen med en del av dem (som IT-mann, ikke forsker, men stadig omninerd) og ingen av dem jeg har møtt har virket som om de jobber for annet enn forskningen, og jeg kjenner dem godt. En fin oppsummering fra IPCC finner du her:

Each finding is grounded in an evaluation of underlying evidence and agreement. In many cases, a synthesis of evidence and agreement supports an assignment of confidence. The summary terms for evidence are: limited, medium or robust. For agreement, they are low, medium or high. A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high and very high, and typeset in italics, e.g., medium confidence

The following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99–100% probability, very likely 90–100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. Additional terms (extremely likely 95–100%, more likely than not >50–100%, more unlikely than likely 0–<50%, extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate.

Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely. See for more details: Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, H. Held, E. Kriegler, K.J. Mach, P.R. Matschoss, G.-K. Plattner, G.W. Yohe and F.W. Zwiers, 2010: Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assess ment Report on Consistent Treatment of Uncertainties, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, Switzerland, 4 pp.

roy
Categories: Klima, Politikk Tags: