Home > Diverse > Den norsk klimaløgnen

Den norsk klimaløgnen

November 27th, 2011 Leave a comment Go to comments

Norge har som kjent gått ut bredt og frontet naturvennlighet og klimasaker. Den norske stat har brukt fager norsk natur som selve bildet på naturvern, samtidig som olje pumpes opp og fornyet satsing på kullgruver på svalbard. Nylig kom også en rapport fra CICERO der Norge kommer desidert dårligst ut per innbygger når oljeproduksjon tas med i regnestykket. Norges argumentasjon om at det ikke er vi som står for de endelige utslippene, er brukt før:

 – We don’t smoke the shit, we just sell it….

Categories: Diverse Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.