Home > Politikk > Nervøse forfattere?

Nervøse forfattere?

February 11th, 2009 Leave a comment Go to comments

Anne B. Ragde, Unni Lindell og Ingvar Ambjørnsen har i dag signert et opprop mot hijab i politiet. Nylig har blant annet disse uttalt misnøye mot Regjeringens nye lovforslag til ny rasismeparagraf. Sistnevnte er forståelig, siden den nye lovteksten begrenset ytringsfriheten på en måte som ikke hører hjemme i norsk lov i 2009. Dog er det vanskelig å fatte at samme gruppe vil frata folk innen enkelte yrkesgrupper religionsfriehten som ellers er lovbestemt. Anne B. Ragde uttrykker klart hva hun mener om saken med utsagnet Det finnes mange yrker. Vil de absolutt gå med skaut, kan de bli noe annet enn politi.

Vi får håpe at den nevnte forfattertrioen går i seg selv. Det de her uttrykker er fremmedfrykt og snevre meninger om folk med annen kulturbakgrunn enn dem selv.

Categories: Politikk Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.