Home > Diverse > Dette om autisme

Dette om autisme

Vi leser på forskning.no at 18 gener er koblet til autisme og at det derfor tilsynelatende ikke vises til å være en kobling mellom tilførsel av farlige kjemikalier og autisme. For å forstå dette, må man også forstå hvordan gener er oppbygd og hvordan disse virker og i denne sammenhengen hersker det dessverre mye forvirring.

Vi mennesker er som kjent oppbygd av naturlige, kjemiske midler, slik man finner i naturen. Disse fungerer sammen i en symbiose ikke ulikt det vi finner i planteriket. Vi består av proteiner og fett, vi har hjelpebakterier og hjelpesopp, og andre hjelpere som støtter vårt livs vei framover. Vi ble til slik siden det var det beste. Darwin beskrev det godt i sine skriverier om hvordan det dårlige skilles fra det gode, på naturlig vis. Her fungerer altså naturen perfekt, som beskrevet.

Autisme er, som mange vet, en genetisk sinnslidelse. Den fører til at man føres bort fra det sosiale og inn i det teknokratiske univers, der bare matematikk, fysikk og biologi gir leveevne. Slike lidelser ble tidligere behandlet av fagfolk, men regnes i dag for å være nærmest normale. Noen forfekter dem til og med med superlativer. De gener som ble forstyrret for at noe slikt skulle kunne skje, vet jeg ikke ord om, men her må det være utenforstående makter som må være årsaken.

Tilbake til nevnte artikkel, det er altså 18 gener som er koblet til autismens styggedom og dermed er det altså ikke vår feil. Vi ble bare født sånn. Likevel vet vi at tilførsel av farlige kjemikalier via vaksiner og tilsvarende, utgjøre en trussel mot det edle og rene mennesket. Skolevitenskapen gjør som den pleier, de finner noen kjemikalier som ser ut til å virke, og prøver dem ut på intetanende skolebarn for best mulig å prøve å holde styggedom i sjakk.

Om vaksiner og autisme

Vi vet at vaksiner fører til autisme og vi nyere forskning peker også mot at grunnen til dette, er vannets hukommelse. Vi vet fra homøopatien at vann husker sine tidligere stadier, fra det blir drukket til det finner veien til elven. I løpet av denne veien, må det gjennom deg, og i løpet av den ferden både tar det og gir det kunnskap. Vannet husker en tilstand om dårlige gener, men glemmer det. Det er bare traumen av kjemien fra vaksinen som får det til å huske dette igjen, det vi kaller vann-traume, som får vannet til å bringe dette tilbake til kroppene våre og dermed ta med seg det genetiske om autisme og gjenintrodusere det.

Vi må ikke tillate denne form for vanntraume. Vi må ikke det! Det handler om våre barn og barnebarn!

PS: Hvis du ikke fikk med deg ironien/sarkasmen i innlegget, les det én gang til, denne gangen i visshet på at jeg, artikkelforfatter, har god tiltro til skolemedisinen og vaksiner.

Categories: Diverse Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.