Home > Diverse > Flexus’ skjulte agenda

Flexus’ skjulte agenda

Som diverse medier har omtalt, gjør bruk av Flexuskort at alle steder kortet valideres, logges i en sentral database.

Jeg har fortsatt min tiraden mot Ruter om Flexus og har nå en grei formening om hva som skjer. For å oppsummere, så lagres all trafikk koblet mot kortnummer. Etter tre måneder anonymiseres ved at reisen A-B-C-noe lagres i en arkivtabell der kortnummeret er fjernet. Dette så de kan ha dataene til senere statistisk bruk.

Nå er det jo vel og bra at dataene bare lagres i tre måneder, men likevel er det ankepunkter som er verdt å adressere:

Et “anonymt” kort er like fullt et abonnement og reisehistorikken logges på samme måte som om kortet er koblet til et navn. Hvis noen vil vite reisehistorikken til kortet, er det bare å legge den på en av NSBs eller Ruters kortlesere eller taste inn kortnummeret.

Det kanskje mest alvorlige, er likevel at på gjentatte, direkte spørsmål om hvorfor dataene er lagret i tre måneder koblet mot person, og hvorfor de ikke anonymiseres etter en dag eller så, svarer Ruter konsekvent avvikende og henviser til anonyme kort. Jeg finner det vanskelig å forstå at Ruter ikke har klart eller villet besvare dette spørsmålet etter måneder med epostutvekslning. Har Ruter/NSB/Flexus en skjult agenda her? Jeg vil tro politi og militære vil kunne like å få tilgang til disse dataene.

Categories: Diverse Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.