Archive

Archive for the ‘Diverse’ Category

Hurtighurtigruta

June 26th, 2011 No comments

Da er vel tiden kommet til å hive seg på Hurtigruta, minutt for minutt. Programmet er jo så langt at ikke alle vil orke fem og et halvt døgn med Zen, så jeg tenkte at det kunne være greit med en rask versjon for de utålmodige, så her kommer Hurtighurtigruta!

Plattform

Kommandoene brukt her, er tilgjengelig på Mac OS X og Linux og andre unix-systemer. Å gjøre dette på Windows, vil sannsynligvis kreve andre verktøy, selv om nevnte verktøy kan fungere under Cygwin eller kanskje enda lettere på CoLinux.

Framgangsmåte

Jeg hentet ned alle .mp4-filene med bittorrent (bortsett fra e11.RVK-BNN, som ingen ser ut til å ville seede). Komprimert video består av forskjellige “rammer”, det være seg I-rammer, som i praksis er JPEG-bilder, P-rammer som inneholder forskjellen mellom forrige I- eller P-ramme og nåværende bilde, og B-rammer som har forskjellen mellom to I- eller P-rammer. I-rammer sendes normalt cirka 1 gang per sekund, så for å gjøre det enkelt, startet jeg uthenting av alle I-rammene i videostrømmene. Disse lagres som JPEG-filer og kan senere sys sammen til en hurtigversjon av videostrømmen. For å hente ut disse, brukte jeg ffmpeg:

$ ffmpeg -i Hurtigruten.e15.ORS-BOO.1920x1080.h264.NRK.2011619.095708.mp4 \
-y -ss 5 -an -sameq -f image2 -r 1 filename%06d.jpg

Med alle i-rammene, totalt 350 403 JPEG-filer, cirka 120GB totalt, startet jeg med å lage en filmsnutt per strekning. For den første, tok jeg ikke hensyn til størrelse, men ville ha høyest mulig kvalitet. Eksempel på generering av denne følger under:

$ mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -ovc x264 -o 17.STU-SVJ.mp4

Dette genererer en H.264-video i høy kvalitet, men filene blir for store til at de er praktiske til videredistribusjon, noen over 1GB. Men siden de har såpass høy kvalitet, kan de brukes som basis for ytterligere behandling. For å få videosnuttene ned i mer fornuftige formater, rekodet jeg filene:

$ mencoder $INPUT_FILENAME -o $OUTPUT_FILENAME -ovc x264 \
-x264encopts bitrate=3000:bframes=4:nr=1000

Til sist la jeg på lyd – dette er ikke gjort på det som er lasta opp med tanke på copirettigheter og sånt

$ ffmpeg -i 04.TVK-AES.mp4 -i "01 Nook & Cranny.mp3" -vcodec copy -acodec copy 04.TVK-AES-sound.mp4

Lenker til flere av filene kommer snart….

Categories: Diverse, Travel Tags:

NSB “Interaktiv”

May 7th, 2011 3 comments

NSB følger utviklingen, og har nå trådløs tilgang til Internett på flere og flere tog. Du kobler bare opp mot nettet med SSID NSB_INTERAKTIV, og får opp en side der du kan logge deg inn. Er du ikke registrert allerede, kan du gjøre dette ved å klikke på ei lenke for dette. Så, tut og kjør, og du er på nett, nesten…

Først litt bakgrunnsinfo. Mange åpne trådløse soner bruker såkalte «captive portals» der eieren av nettet, slik som NSB Interaktiv, ønsker litt kontroll. Disse er typisk basert på filtrering på nettkortets MAC-adresse. MAC-adressen er unik per nettkort og ser ut som noe sånt som 00:01:26:3B:C5:DE. I utgangspunktet vil portalen sperre for all trafikk fra ukjente MAC-adresser, med unntak av web-trafikk (HTTP), så når det så kommer en HTTP-forespørsel fra en for systemet ukjent MAC-adresse, blir denne redirigert til webportalens autentiseringsmodul, hvor brukeren enten svarer «jada, jeg vet hva jeg driver med» eller blir bedt om brukernavn og passord, eventuelt registrering/ og/eller betaling. Når brukeren er autentisert, legges maskinens MAC-adresse til en tabell slik at utgående trafikk tillates. I tillegg kan portalen legge opp forskjellige nivåer av logging, og har gjerne integrert mellomlagring (proxying).

NSB har tydeligvis funnet ut at dette ikke er bra nok, og har laget sitt eget system. Først må du registrere deg med fullt navn, mobilnummer, adresse, postnummer og fødselsdato. Ved registreringen gis du ingen informasjon om hva som logges, hva NSB skal med alt dette, eller noe annet – det er bare en knapp for å gå videre. Vel gjennom, kan du bruke nettet, men bare om du vil surfe på webben, og bare fra Internet Explorer. Forsøk fra Firefox eller Opera eller Safari, sender nettleseren inn i ei løkke der den prøver å koble til noe sånt som http://interaktiv.nsb.no/?OriginalURL=http%3A%2F%2Finteraktiv.nsb.no%2F?OriginalURL=http%3A%2F%2Finteraktiv.nsb.no%2F?OriginalURL=http%3A%2F%2Finteraktiv.nsb.no%2F……, også etter at man er logget inn med Internet Explorer. Systemet er tilsynelatende bygget på HTTP-sesjoner, det være seg server-side eller med cookies.

I praksis blir NSB Interaktiv svært lite interaktiv, når alt du kan gjøre, er å surfe på typisk passive sider. Tjenester som MSN, IRC, bruk av nettet til fjernpålogging på servere etc, er effektivt koblet ned.

NSB har med andre ord laget noe tilsvarende en web-automat som logger alt hva du gjør, hvor du surfer, og når du gjør det. Å kalle dette for noe interaktivt, blir svært, svært feil.

Oppdatering 19. August 2011:
NSB Interaktiv fungerer nå utmerket også på Mac, og etter alle soleverker også på Linux og andre plattformer.

Categories: Diverse, Travel Tags:

Viken fibernett / Altibox – kundeservice gjenoppfunnet

April 20th, 2011 4 comments

Og da var jeg oppe på ny nettaksess hjemme. 25 megabit symmetrisk, det vil si like mye for opplastning som nedlastning, og med 25 megabit å ta av, så går det jo også an å bruke nettilkoblingen til sånt som sikkerhetskopiering av mangfoldige gigabyte. Altibox leverer nettet, Viken fibernett distribuerer det og kaller ut folk til å sette det opp, samt sender meg regning.

Jeg bestilte fra Viken fibernett for en drøy måned siden. Da jeg bestilte, spurte jeg hvor lang tid det ville ta før jeg kunne forvente å få noe lagt inn. Ettersom det henger fiber i gata, ville jeg tro det ikke ville ta altfor mange uker. Jeg fikk spørsmål av selger om de kunne komme dagen etter, og det gjorde de, dog 10 minutter for tidlig. Nettilgangen var på plass, og jeg kunne glede meg over 10 megabit symmetrisk. Selgeren hadde lovet meg en fet og fin “sentral”, som han kalte det, “aksesspunkt” for oss andre, som skulle klare hundrevis av megabit. Den jeg fikk, var imidlertid bare 802.11g, dvs begrenset til teoretisk 54 megabit, eller drøyt halvparten i praksis, så med initielle 10 megabit, var det fremdeles ikke noe problem. Ei heller med 25 megabit som skulle komme 1. april, som selgeren hadde lovet.

1. april sjekket jeg nysjerrig og fant at jeg fremdeles var på 10 megabit. Jeg ringte Viken fibernett og fikk beskjed om at, nei, 25 megabit skulle innføres fra 1. april og utover sommeren, og at jeg skulle få det i begynnelsen av juni. Greit nok, jeg har i det minste en cirka-dato, men selger har lovet mer, så sendte en epost til kundeservice og forklarte forholdet: Jeg hadde blitt lovet 25 megabit fra 1. apri, og et aksesspunkt som klarte 802.11n. Jeg presiserte at sistnevnte ikke var spesielt nøye, siden 802.11g uansett ikke klarer å utgjøre en flaskehals, men ville si ifra uansett. Viken fibernett brukte ei ukes tid på saken før de svarte med å sende to mann for å bytte aksesspunktet og sørge for oppgradering til 25 megabit.

Ei drøy uke senere, flyttet jeg på aksesspuktet, skulle koble litt til og fra, og oppdaget etter hver ved hjelp av kundeservice på telefonen at fiberpluggen/GBIC-en satt vaklete.  Jeg fikk satt ting som det skulle, eller lirka det på plass slik at det virka, men sendte ny epost til kundeservice, om at det var vakkel og at det virka nå, så lenge jeg ikke tok for hardt i det, men at det hadde vært greit å få fiksa det en dag. Dagen etter ringer Viken fibernett og spør om de kan sende ut folk, og dagen, i dag, etter ringte tekniker og sa han kunne komme på timen. Problemet var SC-adapteren som satt litt løst.

Jeg vil bare konkludere med at Viken fibernett / Altibox leverer kundeservice som er nærmest på høyde med den som gis til bedrifter, til 5-10 ganger prisen. Dette er intet mindre enn imponerende. At nettilkoblingen i tillegg har fungeret feilfritt så lang, er også en bonus. Gratulerer!

Categories: Diverse Tags:

Dere drepte Ælva

March 8th, 2011 No comments

Dere drepte dem
Alle sammen
Krepsen jeg tok på Frysja som fiskeoppsynsmannen sa var for små
som vi lot gå
Småfisken som aldri beit i nydalsdammen
Gjedda som tok sluken min på Stilla
Dere drepte em alle sammen!

Jeg håper vi kan få “ælva” tilbake en dag

Categories: Diverse Tags:

Å knuse terrorstater

January 23rd, 2011 No comments

Vesten, blant dem norge, har i lang tid stått fram for å såkalt knuse terrorstater som Irak, Iran, Jugoslavia osv. Det er på tide at denne ordbruken brukes mot Israel. Landet jobber selektivt mot integrering og samarbeid med Palestina, som nevnt i Aftenposten og flere medier, og viser lite eller ingen interesse for fredsforhandlinger. Slike stater er normalt ansett som “rough states” om man vil bruke nynorsk. Problemet er til syvende og sist at Israel ikke vil komme til bords med Palestina. Palestina er for Israel som en gjeng med banditter, uansett antallet sivile som rammes.

Jeg foreslår at Norge setter ned en konvensjon mot Israel og sender ut diplomatene. På denne måten kan vi sette et standpunkt.

Categories: Diverse Tags: ,

Ghetto-betegnelsen – dømmende og feilaktig

October 26th, 2010 No comments

Aftenposten skriver i dag i en artikkel der de lister kriteriene Regjeringen har satt skal gjelde for at et område skal være en “ghetto” eller ikke. Til dette bør det stilles noen kritiske spørsmål.

Minst 40 prosent av beboerne har ingen tilknytning til utdanning eller arbeidsmarkedet.

Denne er jo grei – uutdannede og arbeidsledige er overrepresentert blant kriminelle.

Minst 270 per 10.000 innbyggere har en dom for overtredelse av straffeloven, våpenloven eller lov om narkotiske stoffer.

Om 2,7 % av befolkningen har overtrådt straffeloven, våpenloven eller besittelse av narkotika, så er sjansen stor for at de fleste bydeler i Oslo ville falt under denne regelen, gitt at alle som overtrådte narotikaloven ville blitt tatt.

Minst halvparten av beboerne er innvandrere eller etterkommere av personer fra ikke-vestlige land.

Her begynner poblemene å bli verre. Hvordan vil Regjeringen begrunne at ikke-vestlige innvandrere er verre enn den jevne Oslo-borger, eller engelskmann eller polakk?

Jeg finner det veldig rart at dagens regjerning, som tilsier seg å mane til integrasjon, vil tørre å komme med slike påstander. Dette er forhåndsdømmende med tanke på innvandrere utenfor EØS, den gruppen som samtidig er er mest utsatt for fremmedfrykt.

Kjære Regjering, endre på dette til noe mer konstruktivt!

roy

Categories: Diverse Tags:

The rape of a book

December 26th, 2009 1 comment

One of my favorite writers, Neil Gaiman, published a book, Stardust, back in 1998. This book is a fairytale, in my opinion one quite remarkable. As with some other books by Gaiman, it has the story of a young man growing up and finding he’s not quite what he thought, some things are different. The story of the book is not mine to tell here, on this few lines. To learn more of the book, find the book in your local bookshop or library, either in the original language or in one of the many translations.

Two years back, a movie came out with the same name, Stardust. Directed by Matthew Vaughn, it takes the story of the book and moves it into the medium of cinema. This is done in the ways of a movie maker without scrupples and with the complete lack of taste. To make this film, mr Vaughn did the equivilent of taking a 1982 Bordeaux, look closely at it, picture the colour and its label, grabbed strawberry, raspberry and blueberry juice, a bunch of sugar, some vinegar and a can of pepper spray and made a copy. This, he let boil dry and served with plastic cutlery with a choir of naked nuns singing Rammstein.

Whatever you do, don’t see this movie. If you do, do not think of this as something even remotely close to the book. The idea is somehow there, but that’s it.

roy

Categories: Diverse Tags:

Mammas kaffekake

December 8th, 2009 3 comments

I disse juletider bakes det jo så mangt, så her kommer ei oppskrift på noe som ikke akkurat er julebakst, men likevel en innertier uansett årstid. Vi har her ei sjokoladekake, helt vanlig, men uten skummet melk og sukkererstatninger. Kaka har fått navnet Mammas kaffekake, men kunne like gjerne ha blitt hetende Mormors eller Oldemors eller noe – den her er gammel. Oppskrifta er til ei kake i ei stor langpanne.

Først bunnen:

 • 4 egg (evt 3 store)
 • 4,5 dl sukker
 • 6,75 dl siktet hvete
 • 3,5 ts bakepulver
 • 3 ts vaniljesukker
 • 1,5 ss kakao
 • 3,25 dl helmelk
 • 225 g smør

Visp egg og sukker til eggedosis. Bland det tørre og ha dette i vekselvis med melka. Smelt smør og bland dette i til sist. Hell i velsmurt langpanne og stek på 215˚C i cirka 20 minutter midt i ovnen. Vent til kaka er kald før du fortsetter til glasuren.

Så glasur:

 • 1 pk (500g) melis
 • 1,5 ss kakao
 • 3 ts vaniljesukker
 • 140g smelta smør
 • en dæsj (1dl?) kaffe

Bland det tørre, tilsett smør og ha i kaffe til glasuren blir myk og fin og smør den raskt utover kaka. Vær forsiktig med kaffen – en skvølp for mye, og alt blir bare rot. Tilsett kokos eller annen kakepynt på toppen. Merk at glasuren stivner fort, så her bør ting gå raskt. Glasuren kan med fordel legges på før kaka er helt kald.

Server i små porsjoner, gjerne med kaffe. Bilder av kaka kan som substitutt serveres helsefreaks.

roy

Categories: Diverse Tags:

Pinnekjøtt á la Roy

December 6th, 2009 No comments

Da var det nok en gang sesong for feit mat og det norske folk valfarter butikker på søken etter billig og bra mat, det være seg svineribbe, pinnekjøtt, kalkun, torsk, sodd eller hva nå familiens eller lokalsamfunnets tradisjon tilsier. Selv er jeg oppvokst med både svineribbe og pinnekjøtt, siden mor mi ville ha svin og far min får. Som far min har jeg lagt min elsk på pinnekjøttet, og her vil jeg gjerne skrive litt om hvordan jeg liker denne retten. Pinnekjøtt eller damparibbe eller for enkelte bare ribbe, kommer opprinnelig fra vestlandet og var utbredt spesielt i områdene rundt Møre. Senere spredte folk seg og tok med seg skikkene sine til andre steder og pinnekjøttet har for mange blitt tradisjon uansett opprinnelig opphav. Det finnes mange tips og triks og oppskrifter på hvordan man skal få til det beste pinnekjøttet og sannheten er vel omtrent så subjektiv som religion, så her kommer min versjon, som jeg velger å presentere like subjektivt som en slik sannhet vil oppleves.

Råvarer

Pinnekjøtt fås på den lokale butikken eller hos den lokale slakteren. Du kan få “billig” pinnekjøtt på REMA eller tilsvarende kjeder for drøyt 100kr/kg eller litt mer eller du kan bla opp 200-250/kg hos Strøm-Larsen eller andre slaktere, men er det viktig å ikke prøve å sammenlikne epler og pærer. Det “billige” pinnekjøttet hos dagligvarehandelen er som regel tørket litt (som foran en hårføner i 10 minutter) før det er forseglet i plast slik at ikke vannet forsvinner. Dette fører til to ting. For det første blir ikke kjøttet tørt, noe som gjør at smaken ikke blir den samme. For det andre gjør det at du betaler i dyre dommer for vann, litt på samme måten som da Aftenposten skrev om at vi betaler for vann når vi kjøper kyllingfilét i Sverige. Jeg skal ikke påstå å ha kontrollert, men jeg vil anta at du betaler minst 50% ekstra for vannet i kjøttet, samt får dårligere kjøtt. Mitt råd: Kjøp heller mindre av det dyre kjøttet – det blir bare bedre!

Sau eller lam, røkt eller urøkt?

Pinnekjøtt fås far lam eller sau, røkt eller urøkt. Forskjellen mellom lam og sau er glidende, er det en ungsau eller et eldre lam? Kjøper du pinnekjøtt av et ungt lam, er det lite kjøtt på beinet og stort sett bare ryggstykkene vil ha godt kjøtt. Kjøper du ei ribbe av ei gammel søye, smaker det som regel litt for skarpt for de flestes smak. Selv foretrekker et litt eldre lam eller en ungsau, ei side på 3-4kg eller så. Der får man godt med kjøtt på beinet og det smaker sau, uten at det blir for stramt.

Røkt pinnekjøtt er kaldrøkt etter slakting og senere saltet. Dette gir kjøttet en litt rundere smak, men gjør også kjøttet mindre mørt etter damping. Om du liker røkt eller urøkt pinnekjøtt, er opp til deg. Jeg liker det urøkt.

Utvanning

Skjær opp ribba i stykker med ett ribbein i hvert stykke. Om du får det fra en slakter som har sag, så be om at de ikke sager i ribbeina. Jeg vil tro de fleste slaktere ikke skjærer i ribbeina (Strøm-Larsen gjør ikke det), men det lokale slakterutsalget på Ica kan nok ta en spansk en. Kapp gjerne “pinnene” i to på midten, spesielt om du har valgt ei stor ribbe, ellers trenger du ei rimelig omfangsrik gryte. Hell over vann og la pinnene vannes ut i minst 12 timer, gjerne mer. Noen snakker om flere døgn, men det spiller ingen rolle om du vanner det ut ett eller tre eller sju døgn, siden vannet på det tidspunktet vil være mettet med salt. Kjøttet vannes ut for å gjøre det mykt og for å fjerne noe av saltet. Hvis du bytter vann underveis, vil du trekke ut mer av saltet i pinnekjøttet enn du bør. Pinnekjøtt skal være salt, så ikke bytt vann!

Tilberedelse

Pinnekjøtt skal dampes, ikke kokes, og teknikken som brukes for tilberedelse av pinnekjøtt er nok av de eldre dampeteknikkene før dampkoker og sånt. Opprinnelig ble det benyttet bjørkekvister siden dette ikke setter smak på kjøttet. I dag er det mange som kjøper bjørkepinner i plastpakning for å gjøre det på “gamlemåten”. Jeg stemmer for metallrista – du får ikke noe smak av bjørkekvistene uansett, og det er mer kløn. Så, etter et døgn eller så er pinnekjøttet klart til damping. Du trenger nå ei (eller flere) store gryter med typisk volum 10 liter. Bruk ei damperist, stor modell, i bunnen av gryta og fyll opp med vann til dette kommer opp til bunnen av, men ikke over. rista. Om man vil, kan man bygge opp under rista med ei mindre rist eller noe for å slippe å fylle på vann så ofte. Fyll på med vann, sett på lokk, og la det koke opp. Hell på vann fra tid til annen slik at det ikke koker tørt. Under dampinga vil mye av fettet fordampe og legge seg på bunnen, så om det koker tørt, så kan det i verste fall ødelegge pinnekjøttet. Vær også nøye med å ikke ta på for mye vann, siden du da risikerer å koke de nederste kjøttbitene. Pinnekjøttet skal dampes til det løsner fra beinet, og gjerne litt til. Bruker du urøkt pinnekjøtt, la det dampe i fire til timer. Er det røkt, holder det å dampe i tre timer, men det blir aldri like mørt.

Sjy og stappe

Pinnekjøtt serveres tradisjonelt med poteter, kålrabistappe og sjy, så la oss begynne der. Etter  2-3 timer (eller kanskje bare én) har mesteparten av fettet fra pinnekjøttet smeltet og lagt seg i bunnen av gryta. Ta av gryta, ta ut pinnekjøttet og hell sjyen i ei mindre gryte. Legg tilbake pinnekjøttet, fyll på med vann og la det dampe videre. La denne gulbrune pinnekjøttluktende guffa småkoke til den blir så tykk som en tynn saus. Hadde du mye vann i gryta da du slo av sjyen, må du koke det ned lenger. Smak gjerne til – det skal smake ganske sterkt av pinnekjøtt. Ta ei kålrot eller to, kapp opp i småbiter, gjerne 1-2cm tykke skiver, og kok dette til det er mykt. Stapp dette sammen med melk og sjy til du har ei kålrabistappe som er myk og smidig. Den kan med fordel stå en halvtimes tid for å “sette seg” før den serveres. Sjyen som er til overs, serveres som saus ved siden og brukes på kjøtt og poteter. Siden kjøttet er dampet så lenge (kanskje fem timer om du bruker urøkt), så kan det virke overraskende tørt, så litt sjy vil ikke skade. Smaken vil også bli bedre enn om du lot fette bli igjen i småklumper på pinnene.

og kanskje saus eller litt annet i stappa?

Når vi først er så godt i gang, kan vi sikkert rikke litt ved gamle tradisjoner. Sjyen er nemlig veldig godt egnet til saus. Ta litt meljevning eller maisstivelse, litt vann, og vips, så har du pinnekjøttsaus til dem som synes sjy ser ekkelt ut. Den tradisjonelle kålrabistappa kan også bli litt tung for noen, så her kan man spe inn med litt poteter for å dempe kålrotsmaken, gulrøtter for å få litt farge, søtpotet (ikke for mye) for å få enda litt farge, eller kanskje fenikkel- eller sellerirot for å få litt mer spiss på smaken. Bestemor vil nok se rart på deg, men om du ikke sier noe, så går det nok ned 🙂

Bånn appetitt!

roy

PS: Tar du turen innom Strøm-Larsen, så ta med en kveil eller to med husets kokemør. Mørpølse (evt morrpølse) er krydret innvollspølse og passer veldig bra til pinnekjøttet. Strøm-Larsen har også sin egen spekemør som selv Strandamør har problemer med å stille opp mot.

Categories: Diverse Tags:

Rekjavík, day 13

September 6th, 2009 1 comment

HarðfuskurDay 13, happy 13, will be the last full day on this trip. Tomorrow will just be wake-up-and-shower-and-get-to-the-airport-and-home. Starting slowly today, walking down to Kolaportið to get some harðfiskur for my dad and sister (they, too, love this).

Yesterday night was eventful for all of the town’s football fans, Read more…

Categories: Diverse Tags: